สนามฟุตบอล SUPER KICK เป็นสนามที่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ เช่น จอโปรเจ็ตเตอร์
ขนาดใหญ่ ที่จอดรถ ห้องอาบน้ำ ห้องแต่งตัว ลานเบียร์ ห้องอาหาร ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

สนุกกับเกมฟุตบอลลีคระดับโลก
อัตราค่าบริการ
Car Park SUPER KICK
Dressing Room & Shower Room
มาตรฐานความปลอดภัย
ลานเบียร์ SUPERKICK
THE CHAMP Restaurant