เป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม สามารถเล่นได้ข้างละ 7-9 คน ได้รับมาตรฐานฟีฟ่า(FIFA) ปูสนามด้วยหญ้าเทียมเกรดเอนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นหญ้าแบบเดียวกับที่ใช้ในสนามฟุตบอลระดับอาชีพในสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยลดการบาดเจ็บให้กับผู้เล่น
Superkick A Stadium
ประเภท           สนามหญ้าเทียม
ขนาด              30x50 ตร.ม.
จำนวนผู้เล่น      ข้างละ 7 คน
อัตราค่าเช่า      1,700 บาท/ชม.
**พิเศษ 1,200 บาท/ชม. (จ-ศ 06.00-17.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Superkick B Stadium
ประเภท           สนามหญ้าเทียม
ขนาด              30x50 ตร.ม.
จำนวนผู้เล่น      ข้างละ 7 คน
อัตราค่าเช่า      1,700 บาท/ชม.
**พิเศษ 1,200 บาท/ชม. (จ-ศ 06.00-17.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Superkick C Stadium
ประเภท           สนามหญ้าเทียม
ขนาด              30x50 ตร.ม.
จำนวนผู้เล่น      ข้างละ 7 คน
อัตราค่าเช่า      1,700 บาท/ชม.
**พิเศษ 1,200 บาท/ชม. (จ-ศ 06.00-17.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Superkick D Stadium
ประเภท           สนามหญ้าเทียม
ขนาด              30x50 ตร.ม.
จำนวนผู้เล่น      ข้างละ 7 คน
อัตราค่าเช่า      1,700 บาท/ชม.
**พิเศษ 1,200 บาท/ชม. (จ-ศ 06.00-17.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)