งาน Rabbit sports day ตอน Social wars สุดมัน! ประมวลภาพ งานแข่งขันกีฬาและเกมส์สุดมัน

 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท Rabbit's Tale ณ สนาม Super kick